Om Maria och den Andre

Bakgrund
Länge har jag bearbetat Mariasymboliken. Först var det den irriterande väna, ja rent
av blonda, Maria som fångade mitt intresse. Denna irritation övergick till ett intresse när
jag upplevde hur Maria fick en allt mer framträdande roll i våra nutida Skandinaviska kyrkor.
Gamla Mariaaltare dammades av och nya Mariabilder kom till. Varför var det så, om inte Mariasymboliken talade starkt till även den moderna människan? När jag så mötte ett
mycket stort antal kvinnor från vitt skilda delar av världen under konstprojektet Signs,
berättade de ofta för mig hur viktigt de ansåg att det var att kvinnors andlighet blev mer
synlig. Dessa tre delar, irritationen, intresset och kvinnors berättande ligger till grund för mina Mariabilder.

Tekniker med tid
I Utställningen som visades i Lunds domkyrka hösten 2011 fanns både målningar och textila
bilder. Gemensamt hade de att alla konstverk var gjorda i tekniker där tidsaspekten är viktig.
Långsamt meditativt i vävning och broderi eller snabbt och kaligrafiskt som i vaxmålningar.
Tiden det tar att skapa ett verk blir till en meditation. Varje konstverk är därför en kontemplation
över Maria, hennes symbolik i kristendomen och kvinnans plats i religionerna. Ett långsamt
arbete ger rymd till ett flöde av många tankar, ett snabbt arbete kräver total koncentration i
ögonblicket.

Hämta hem ett gratisexemplar
av katalogen här